Vergoeding en tarieven

 

Ont-wikkel ... en vind in vrijheid de weg naar Zelf Liefde

De Andere Aanpak

 

 

Aandacht voor Welzijn

Vergoeding en tarieven

Consulten en begeleiding komen in de meeste gevallen in aanmerking voor vergoeding door een zorgverzekeraar; uit de aanvullende verzekering. Het is raadzaam om contact op te nemen met de eigen verzekeraar als u hierin meer duidelijkheid wilt.


Lidmaatschap en registratie

Professioneel Kinesioloog en Natuurgeneeskundig therapeut: 


Lid BvK     : 09-01-123-K              Beroepsvereniging voor Kinesiologen

Lid BER     : 8439                         Bond van Europese Reflexologen

Licentie RBCZ     : 306040R          Register Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg

Licentie NIBIG     : 273245            Ned. Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg

AGB praktijk       : 90-039934

AGB zorgverlener: 90-018385

  

Het consulttarief is € 70,= en dient direct te worden voldaan; bij voorkeur per pin.

Remedies, suppletie en oliën worden apart berekend.

De factuur wordt per mail toegezonden in pdf en kan gebruikt worden voor declaratie bij de zorgverzekeraar.


 


Registratie

Zorgwijzer:

Alternatieve Geneeswijzen Vergoedingen

Praktijk voor Kinesiologie en Natuurgeneeskunde.

 

Stuifzandstraat 34

8084JL 't Harde

 

email: info@deandereaanpak.nu

telefoon: 0654797836

Copyright @ De Andere Aanpakk 201901