Vergoeding en tarieven

De Andere Aanpak

 

 

Aandacht voor Welzijn

 

Ont-wikkel ... en vind in vrijheid de weg naar Zelf Liefde

Vergoeding en tarieven

Consulten en begeleiding komen in de meeste gevallen** in aanmerking voor vergoeding door een zorgverzekeraar; uit de aanvullende verzekering. Het is raadzaam om contact op te nemen met de eigen verzekeraar als u hierin meer duidelijkheid wilt.


Lidmaatschap en registratie

Professioneel Kinesioloog en Natuurgeneeskundig therapeut: 


Lid BvK     : 09-01-123-K              Beroepsvereniging voor Kinesiologen

Lid BER     : 8439                         Bond van Europese Reflexologen

Licentie RBCZ     : 306040R          Register Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg

Licentie NIBIG     : 273245            Ned. Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg

AGB praktijk       : 90-039934

AGB zorgverlener: 90-018385

  

Het consulttarief is € 70,= en dient direct te worden voldaan; bij voorkeur per pin.

Remedies, suppletie en oliën worden apart berekend.

De factuur wordt per mail toegezonden in pdf en kan gebruikt worden voor declaratie bij de zorgverzekeraar.


 **een behandeltraject uitsluitend bestaand uit bijvoorbeeld Reiki of Massage wordt doorgaans niet vergoed. Neem contact 

     op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.   


Registratie

Zorgwijzer:

Alternatieve Geneeswijzen Vergoedingen

Praktijk voor Kinesiologie en Natuurgeneeskunde.

 

Stuifzandstraat 34

8084JL 't Harde

 

email: info@deandereaanpak.nu

telefoon: 0654797836

Copyright @ De Andere Aanpakk 201901